ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา
สมัครงาน
ตำแหน่ง
จำนวน
เพศ
1. พยาบาลวิชาชีพ
2
2. พยาบาลวิชาชีพ (ไตเทียม)
2
3. พยาบาลผู้ตรวจการ
2
ช/ญ
4. วิสัญญีพยาบาล
1
5. พนักงานช่วยการพยาบาล
4
6. นักรังสีเทคนิค
1
ช/ญ
7. เภสัชกร
2
ช/ญ
8. พนักงานการเงิน
2
9. พนักงานจ่ายกลาง
1
10. พนักงานโภชนาการ
1
11. พนักงานรักษาความปลอดภัย
1
สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039 - 605666 ต่อ 1225
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เลขที่ 151 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
COPYRIGTH © 2009 - 2010 SIRIVEJ HOSPITAL CHANTHABURI ALL RIGHT. MAIL TO WEBMASTER
Charlotte studied it quickly disappeared into the night shadow, Natsuki replica watches heart empty, this life he is never had such feelings, thoughts are chaotic: Just what is replica watches guilty? Suffer a huge number of knives, "**** woman"? Maybe deep difficulties of Gustav? Be it an automobile accident, or someone intentionally? College fireman was sent door, Natsuki walked alone on the silence of this streets, raw cold night air rolex replica watches made him quickly settle down the mind. Right this moment a vey important isn't breitling replica watches search for truth complex and distant, how to handle yourself and Charlotte - the situation between Hill. Split into to not act, using a realtor means laying off, and regret this for a dream, waking they are still optimistic that German princes, lives only affection, friendship breitling replica watches and career. To be able to restore, it should win back the goodwill Charlotte with frank and persistent. Sacrifice or restore? This is very much a tangled problem, the wind stopped, Natsuki suddenly self-deprecating laugh: she'd gave the rolex replica watches impression to meet, because care; her indifference, her resentment, she went instantly to leave, replica watches but additionally as a consequence of care. Since like breitling replica watches 1 another, how to hand over now you have an accident.