โรงพยาบาลสิริเวช เปิดรับสมัครแพทย์หลายสาขา
#
ตำแหน่ง
ประเภท
จำนวน(อัตรา)
เวลาปฏิบัติงาน
1
กุมารแพทย์
-
3
-
2
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
-
1
-

 

 

สวัสดิการ

 

1
บรรยากาศการทำงานสบายๆ เน้นอยู่กันอย่างเพื่อน พี่น้อง มีน้ำใจดูแลช่วยเหลือกันและกัน
2
มีกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก โรงพยาบาลมีการเชิญอาจารย์แพทย์มาบรรยายเป็นระยะๆ
3
ฟรี Internet
4
บรรยากาศโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่มรื่น ไม่แออัด ตั้งอยู่ใน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี สามารถเดินทางเยี่ยมชมโรงพยาบาลก่อนได้

 

หมายเหตุ: สนใจติดต่อสอบถามไดที่ฝ่ายบุคคล โทร. 039-344244, 039-327530 ต่อ 1225