โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดงานทำบุญครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลสิริเวช และ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดงานทำบุญครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลสิริเวช และ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563