โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดย นพ.ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายแอโรบิก

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดย นพ.ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายแอโรบิก เพื่อให้พนักงานและผู้ที่สนใจทุกท่านออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี