โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และมอบทุนการศึกษา?ให้แก่นักเรียนจำนวน 4 ทุน วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี